Voorbereiding & Dienst

today, tomorrow and beyond

Bij het overlijden...

Na het overlijden neemt de familie met ons contact op - 24/24 uur - 7/7 dagen. Wij spreken dan samen met hen af voor de verdere regelingen.

De overledene ligt thuis: Er wordt afgesproken wanneer de familie wenst dat de overledene wordt afgehaald. Indien gewenst kan de overledene ook thuis opgebaard worden. Er wordt dan een koelbed en eventueel een rouwkapel voorzien.

De overledene ligt in een ziekenhuis of rusthuis:
De familie wenst dat de overledene naar ons funerarium wordt overgebracht. Als het wordt toegestaan door de instelling en op verzoek van de familie, wordt de overledene zo spoedig mogelijk afgehaald. Anders zorgen wij ervoor dat de officiële documenten in orde komen om de overledene over te brengen. In het funerarium wordt de overledene dan nog verder verzorgd.
Wij zorgen voor een rustige ligplaats voor de overledene en een serene rouwomgeving voor de nabestaanden.
De familie wenst dat de overledene in de instelling blijft liggen. Indien dit nodig is, gaan wij de overledene daar nog verzorgen.

today, tomorrow and beyond.

De aangifte

De volgende documenten hebben wij nodig om aangifte te doen van het overlijden:

 • Identiteitskaart van de overleden
 • Het trouwboekje van de overledene of van zijn/haar ouders
 • Gegevens voor het statistisch formulier
 • Eventueel rijbewijs
 • Bij crematie: de crematie-aanvraag wordt door een familielid ondertekend
 • De documenten van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
De verdere bespreking kunnen bij de familie thuis doorgaan of bij ons ter plaatse. We begeleiden de familie doorheen deze moeilijke tijd en de keuzemogelijkheden worden verduidelijkt.

today, tomorrow and beyond

De dienst

Kerkelijke dienst: welke kerk?
Dienst in het crematorium: christelijke dienst, neutrale dienst of Vrijzinnige dienst.
Dienst in de eigen aula Nethehof te Hulshout: hier zijn dezelfde keuzemogelijkheden.
Wanneer kan de dienst plaatshebben: wordt besproken met de nabestaanden.
Geen dienst: rechtstreeks naar de eindbestemming.

today, tomorrow and beyond.

Ter aarde bestelling

Er wordt gekozen tussen begraving of crematie. Bij crematies heeft u de keuze van as-bestemming:

 • Begraafplaats: begraving in het urneveld / bijzetting in het columbarium / uitstrooiing op de strooiweide
 • Thuis: uitstrooiing op het privé-terrein / bewaring thuis / thuisbegraving
 • Uitstrooiing op zee

today, tomorrow and beyond

Koffietafel

Waar en wat wordt er gewenst? Wij reserveren voor u de gewenste zaal waaraan u persoonlijk de voorkeur geeft (indien deze beschikbaar is).

today, tomorrow and beyond.

Rouwbrief of rouwkaart

Deze wordt samengesteld samen met de familie.
Het gedachtenisprentje met of zonder foto, zoals brief of eventueel een eigen ontwerp.
Zowel van de rouwbrieven, rouwkaarten als de gedachtenisprentjes worden er voorbeelden meegebracht. Alsook van tekstjes, hoofdingen, lettertypes, versjes voor op gedachtenisprentjes, … ook hier staan wij open voor persoonlijke inbreng van de familie.
De omslagen, koffiekaartjes en postzegels worden reeds afgegeven bij het opmaken van de rouwbrief. Wanneer de rouwbrieven klaar zijn worden deze bij de nabestaande op het afgesproken adres geleverd.

today, tomorrow and beyond

Het verdere verloop

Eenmaal de brieven verstuurd heeft de familie de tijd om rustig hun keuze te maken van:

 • het aantal personen op de koffietafel (zo spoedig mogelijk)
 • de kist of de urne
 • de bloemen: levendige of in kunstzijde
 • de tekst voor op het gedachtenisprentje

today, tomorrow and beyond.

Een laatste groet

Als de overledene in ons funerarium ligt opgebaard, kan hij/zij, indien gewenst, dagelijks begroet worden.
Ons funerarium te Hulshout is op weekdagen geopend van 17.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Kan de familie zich op deze uren niet vrijmaken, dan kunnen er steeds afspraken gemaakt worden om op andere tijdstippen te komen.

today, tomorrow and beyond

De dag van de uitvaart en later ...

Op de dag van de begrafenis, wordt de familie door ons begeleid doorheen de dienst tot op de koffietafel.
Later ...
Indien gewenst zorgen wij eveneens voor de aanbesteding van uw grafmonument en helpen u bij de keuze ervan. Ook wanneer er nog vragen zijn staan wij steeds klaar om deze te beantwoorden of samen met u op te lossen.

today, tomorrow and beyond.

Bekijk overlijdens

Bekijk onze overlijdens door te klikken op onderstaande knop.

Overlijdens Contacteer ons